Sendang Pelempoh dan Nama Dusun Gunting

 

Alamat
Ds Gilangharjo Kel.Gilangharjo PANDAK BANTUL

-7.93119,110.293077

 

Berdasarkan salah satu versi cerita yang ada, Sendang Plempoh di temukan oleh salah satu prajurit Diponegoro yang melarikan diri. Pelarian prajurit tersebut akhirnya sampai di sebuah wilayah yang kemudian dikenal dengan Dusun Gunting. Di tempat inilah prajurit tersebut menemukan sebuah mata air (sendang) yang disekitarnya terdapat pohon mangga yang dalam bahasa Jawa disebut pelem dan pohon kepuh yang cabangnya bersilangan sehingga membentuk formasi seperti gunting. Berdasarkan itu pula prajurit tersebut menamakan wilayah yang ditempatinya sebagai Dusun Gunting. Sementara sendang yang baru ditemukannya dinamakan sebagai Sedang Pelempoh. Nama Pelempoh diambilkan dari adanya pohon pelem dan pohon kepuh yang tumbuh di tempat itu. Semula namanya adalah “pelem puh” (berasal dari kata pelem dan kepuh). Akan tetapi dalam perkembangannya pengucapan nama itu berubah menjadi Pelempoh. Prajurit pengikut Pangeran Diponegoro yang berada di Gunting ini akhirnya juga mengembangkan wilayahnya hingga ia bisa mendirikan dusun baru yang kemudian dikenal dengan nama Depok Selarongan. Berdasarkan itu pula ia kemudian dikenal dengan nama Kyai Selarong. Kuat dugaan bahwa nama ini adalah nama yang sengaja digunakan untuk menyamarkan namanya yang sesungguhnya. Kyai Selarong inilah yang kemudian dipercaya sebagai cikal bakal atau pendiri Dusun Gunting dan Dusun Depok Selarongan. Menurut sumber setempat pula air Sendang Pelempoh sering digunakan sebagai sarana untuk penyembuhan alternatif. Hal demikian tentu berkaitan erat dengan kepercayaan setempat. Pada hari-hari tertentu di kompleks ini juga diadakan upacara yang disebut baritan atau semacam upacara bersih sendang. Upacara itu sendiri diawali dengan kirab atau arak-arakan nasi kenduri dan gunungan dari Masjid Dusun Pelempoh menuju Sendang Pelempoh. Begitu semua nasi kenduri beserta uba rampenya sampai di Padepokan Pelempoh yang berdiri di sisi selatan sendang, maka kenduri tersebut didoakan dan dibagi bersama. Prosesi kenduri yang dilengkapi ingkung ayam ini biasanya dilaksanakan pada hari Jumat Pon di bulan Sapar. Upacara itu sendiri sebagai wujud ucapan rasa syukur dan terima kasih atas segala karunia yang diberikan Tuhan kepada masyarakat setempat.

Galeri Foto

Sendang pelempoh dan nama dusun gunting

 

Sendang pelempoh dan nama dusun gunting1

 

Sendang pelempoh dan nama dusun gunting2

 

sebagai Sendang Pelempoh dan Nama Dusun Gunting dalam cabang Cerita Rakyat