Kyai Tumut Cikal Bakal Dusun Tumut

 

Alamat
Ds Sendangsari Kel.Sendangsari MINGGIR SLEMAN

-7.695071,110.27048

 

Menurut sumber setempat Kyai dan Nyai Tumut adalah tokoh dari sebuah kerajaan, namun tidak dijelaskan dari kerajaan manakah kedua tokoh ini. Sekalipun demikian, ada yang meyakini bahwa keduanya berasal dari Kasultanan Yogyakarta. Kecuali itu sumber setempat juga menyebutkan bahwa keduanya semula ingin menyeberang ke Sungai Progo untuk menetap, tetapi karena waktu itu  Sungai Progo mengalami banjir besar sehingga mereka tidak bisa menyeberang. Akhirnya mereka tinggal di sebuah dusun di sisi barat Sungai Progo yang kemudian dikenal sebagai Dusun Tumut. Penamaan dusun ini tidak lepas dari usaha dan kiprah mereka dalam membuka wilayah yang semula merupakan hutan dan tanah yang tidak tergarap. Akhirnya mereka pun meninggal di dusun yang mereka buka dan kembangkan. Untuk mengenang jasa keduanya, maka dusun yang mereka buka itu dinamakan Dusun Tumut. Sumber setempat juga menyebutkan bahwa masa hidup Kyai dan Nyai Tumut sezaman dengan Kyai Wirojombo Donomurah yang tinggal di Gancahan, Godean. Entah apa sebabnya keduanya saling bermusuhan. Hal ini menimbulkan persoalan di kemudian hari hingga muncul semacam wewaler (pantangan) bahwa warga dari Dusun Tumut dan Gancahan tidak diperkenankan mengikat tali perkawinan. Jika hal ini dilanggar, maka salah satu atau kedua-duanya (baik pengantin maupun saudara-saudaranya) akan menemui kesialan di dalam hidupnya.

Galeri Foto

Sendangsari 1

 

Sendangsari 2

 

sebagai Kyai Tumut Cikal Bakal Dusun Tumut dalam cabang Cerita Rakyat