LUPIYA WARNA - WARNI

 

Alamat

Jl. Pangurakan No.6, Gondomanan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55122

Lokasi simpan
Museum Sonobudoyo

-7.802715,110.363956

Pemilik/Pengelola
Museum Sonobudoyo

 

PB A.40  24 Bhs jawa Aks Jawa Macapat  Rol 159  no. 3

Naskah ini terdiri dari berbagai macam tulisan piwulang, Petangan, pemuatan surat surat. Rincian isi dibuat oleh R. Tonojoyo, sbb :

1.       Seratipun poro putri ing Kraton dateng Raden Ayu Adipati Sedahmirah, pamuji arja tumbuk yuswa 64 tahun.

2.       Chandraning aksoro jawi 20.

3.       Neptuning aksara jawi

4.       Dinten Dendenkukudan

5.       Petang kangge nenanem

6.       Dinten engkang awon tumrapkangge sesemi

7.       Pratingkah ingkang mboten prayogi ing saklebetipun cumbana

8.       Pangendikanipun kanjeng Nabi, pitutur ing bab senggama

9.       Pepenget, sampun supe dateng tiyang sugih arta, tiyang pinter,tiyang ageng,tiang pejah, lansekosok wangsulanipun.

10.   Tiyang gesang manawi dereng sumerep sastra 5 prakawis wau inggih punika satra leka, sastra badan, sastra urih,sastra tatit, tuwih sastra pitat.

11.   Pemut kala ingkang Sinuhun yasa ringgit purwa Kyai Jimat, kaliyan Kyai Kadung.

 Sulit untuk menentukan waktu penulisan teks teks ini, kecuali no 1, yang bertepatan dengan ulang tahun R.Ay. Adipati Sedhah Mirah, yang jatuh pada hari jumat kliwon, 6 Rabigulahir, Be 1856 (56 september 1925). Teks no 1 ini bersama no 11 jelas ditulis di Surakarta. Teks teks lain kelihatannya lebih tua; tempat penyalinannya kurang jelas.

Penyalinan naskah ini rupanya jatuh antara 1925 ( mengingat isi teks 1 ) dan 1935, tahun pembuatan ringkasan oleh R.Tonojo, penyalinan kemungkinan di Surakarta. Naskah ini telah dialihaksarakan oleh Yacobus Mulyadi pada tahun 1985. Lihat MSB/LL18

Galeri Foto

DSC04566 JPG

 

DSC04567 JPG

 

PBA40 00008

 

PBA40 00016

 

PBA40 00021

 

sebagai LUPIYA WARNA - WARNI dalam cabang Naskah Kuno