SERAT TATACARANIPUN TIYANG NGLUWARI PUNANGI

 

Alamat

Jl. Pangurakan No.6, Gondomanan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55122

Lokasi simpan
Museum Sonobudoyo

-7.802715,110.363956

Pemilik/Pengelola
Museum Sonobudoyo

 

PB C.17  70  Bhs jawa Aks Jawa Macapat  Rol 104 no.2

Teks membagahs tatacara pakaulan yang berlaku di kampung kampungdalam keraton Surakarta. Dilengkapi contoh dengan suatu cerita yang jelas. Naskah dilengkapi dengan ringkasan yang dibuat pada jaman Panti Boedja oleh R. Tanojo sebanyak 1 halam ketikan.

 

Teks ini ditulis/digubah oleh Ki Hajar Panitra, Panumping, Surakarat, tahun 1853 (1922).  Pemrakarasa penyalinan tidak disebutkan didalam teks, tetapi melihat kertas yang digunakan rupanya masih semasa dengan penulisnya.

Galeri Foto

DSC04590 JPG

 

DSC04591 JPG

 

PBC16 00008

 

PBC16 00023

 

PBC16 00035

 

sebagai SERAT TATACARANIPUN TIYANG NGLUWARI PUNANGI dalam cabang Naskah Kuno