CATETAN WARNA WARNI

 

Alamat

Jl. Pangurakan No.6, Gondomanan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55122

Lokasi simpan
Museum Sonobudoyo

-7.802715,110.363956

Pemilik/Pengelola
Museum Sonobudoyo

 

PB C.36  79  Bhs jawa Aks Jawa Prosa  Rol 114 no. 6

Bermacam-macam catatan tentang peristiwa luarbiasa maupun perkara sepele keseharian dalam lingkungan Kraton Surakarta untuk periode tahun 1850-an-1860-an (tidak urut). Rincian telah dibuat R. Tonojo pada jaman Panti Boedja, berbunyi sebagai berikut:

Amretelakaken warnining anbengan kangge memule para nabi, para wali, para mukmin kas, para ratu ing sabrang tuwin ing tanah jawi, para leluhur dalem, ingkang mara-bumi, sariro sekojur,sadherek engkang mboten karawatan lan ingkang mboten medal margo ina, sadherek sakawan gangsal badan, satru, dedamel, sanjata, tuwin inkang akal bakal dhusun miwah nagari. Punapa dene daharipun raji dalem, ingkang Sinuhun Lawu.

Pratelanipun wilujengan dalem , wiwit ing dinten senin pon tanggal kaping 20 Jumadilawal Be 1768, ngaosaken santri 90, ujungipun nyaosi dahar ingkang eyang-eyang. Pratelan patedhan dalem yatra balanja nyadran dateng para leluhur dalem, ing wulan Ruwah Ehe 1788, marengi ingkang Sinuhun PB VIII. Katahing  yatra ringgit, rispis tuwin dhuit, punapa dene lilin, lisan tuwing menyan. Warnining ambengan tuwing katahing thindih kangge wilujengan bilih nuju dinten tingalan dalem, bilih nuju dinten malem jumungah, bilih nuju dinten Anggara Kasih saha bilih nuju wonten ing pasanggrahan.

Pratelanipun paring dalem uwang ingkang kangge memule tahlil wonten ing masjid Demak tuwin ing masjid Kadilangu. Pratelan yatra salawat Jumungah ingkang medal kedamel nyadran ing wulan Ruah. Pratelan racikanipun bumbu ses, saha bumbu uwur ses dhahar.

Buk panyadranan kagem piyambak. Wawratipun batikan, wiwit saweng dados wonten sekulan, ngantos dumugi dados tembokan. Pratelan racikanipun bumbu boreh cemeng. Pratelan racikan bumbu boreh jane. Pangetan dinten wiyosanipun tuwan Winter sepuh. Ambening bumbu ngoya betawen, tuwin bumbu saren.

Tidak terdapat informasi spesifik menyangkut hal penyalinan naskah ini, namun melihat jenis serta kondisi kerta, maupun corak gaya tulisannya, dapat diperkirakan naskah disalin di Surakarta pada paro kedua abad 19.

Galeri Foto

DSC04607 JPG

 

PBC32 00007

 

PBC32 00028

 

PBC32 00051

 

sebagai CATETAN WARNA WARNI dalam cabang Naskah Kuno