BABAD PENGGING; LAPORAN KEADAAN SEMANU, GUNGNG KIDUL, 1911

 

Alamat

Jl. Pangurakan No.6, Gondomanan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55122

Lokasi simpan
Museum Sonobudoyo

-7.802715,110.363956

 

SB 49  105  Bhs  Jawa/Mly  Aks  Jawa/Ltn  Macapat/Prosa  Rol 4  no. 6

Naskah memuat dua teks :

1.Babad Pengging (h. I 1-96 dari depan). Kisah sejarah kerajaa Demak ( abad ke-16), Pada kartu katalog Museum Sonobudoyo isinya digambarkan sebagai berikut: “Anjarijosaken pambalenipun Kyai Ageng Kebokenangga ing Pengging, dateng parentahipun Kanjeng Sultan ing Demak I, ngantos dumugi sinedanan Kanjeng Susuhunan Kudus, ladjeng nyarijosaken lelampahipun Mas Karebet, putra tilaranipun Kyai Ageng Kebokenangga, wiwit pinupu Nyai Ageng Tingkir, nunten karan Djaka Tingkir, saladjengipun ngantos dumugi kamantu ing Kandjeng Sultan ing Demak III/Sultan Trenggana.

Galeri Foto

DSC04645 JPG

 

SB32 0004r JPG

 

SB32 0120v JPG

 

SB32 0241v JPG

 

sebagai BABAD PENGGING; LAPORAN KEADAAN SEMANU, GUNGNG KIDUL, 1911 dalam cabang Naskah Kuno