SERAT RINGGIT GEDHONG : Lampahan Chandralata, Bali Hendayaprana saha Mandraswara

 

Alamat

Jl. Pangurakan No.6, Gondomanan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55122

Lokasi simpan
Museum Sonobudoyo

-7.802715,110.363956

Pemilik/Pengelola
Museum Sonobudoyo

 

SK  24  235  Bhs Jawa  Aks Jawa  Prosa   Roll  40   no. 9

Ringkasan prosa tiga cerita dari siklus wayang ghedong, memuat kandha, pocapan dan petunjuk iringan musik

1. Candralata. Perkawinan Dewi Chandralata/Chandrakirana dari kediri dengan Panji Asmarabangun dari Jenggala. Untuk pakem lain yang memuat lakon ini, Lihat Lor 6428. Pakem Ringgit Gedhong disisun di surakarta pada jaman Mangku Negara IV (Pigeaud I:251). Informasi melalui penyalinan naskah tidak ada, tetapi melihat dari kertasnya, jelas disalin pada awl abad ke-20

2. Bali Hendayapana. Dewi Hendayapana dilamar oleh banyak raja. Timbul peperangan karena merebutkannya, Akhirnya Dewi Hendayapana diperistri oleh Klana Jayengsari/Klana Prabu Suryangkara dari Bastala. Untuk pakem lain yang memuat lakon ini, lihat Lor 6428 (5), 6509, 10.866. Penyalinan naskah ini masih satu carik dengan teks 1, dan pada kertas yang sama.

3. Serat Kanda Mandraswara Lampahan Ringgit Gedhong. Perkawinan putri Renggawati, putra Prabu Jayalengkara dari Mamenang, dengan Panji Kusuma. Teks terputus. Untuk pakem yang memuat lakon yang sama, lihat NSB 76 (3). Penyalinan naskah untuk lakon ini tidak disebut-sebut dalam teks. Gaya tulisan dan kertas yang digunakan berbeda dengan teks 1 dan 2 tetapi usianya kira kira sama.

Galeri Foto

DSC04666 JPG

 

SB52 0002v JPG

 

SB52 0083v JPG

 

SB52 0170r JPG

 

sebagai SERAT RINGGIT GEDHONG : Lampahan Chandralata, Bali Hendayaprana saha Mandraswara dalam cabang Naskah Kuno