SERAT RINGGIT PURWA : Lampahan Abimanyu Rabi

 

Alamat

Jl. Pangurakan No.6, Gondomanan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55122

Lokasi simpan
Museum Sonobudoyo

-7.802715,110.363956

Pemilik/Pengelola
Museum Sonobudoyo

 

SK  32  654  Bhs Jawa  Aks Jawa  Macapat  Roll  50  no. 3

Saduran cerita dari wayang purwa yang dikembangkan dalam bentuk tembang macapat. Lakon menceritakan kawinannya Abimanyu dengan Siti Sendari. Siti Sendari yang telah dipertunangkan dengan Abimanyu, dengan tiba- tiba Prabu Baladewa  datang melamar untuk dijodohkan dengan Lesmana Mandakumara Putra Suyudana dari Astina. Lamaran diterima apabila dapat menyediakan sepasang patah putri kembar yang sangat cantik. Persyaratan putri kembar sebenarnya hanya untuk menolak secara halus lamaran Prabu Baladewa, tetapi diterima oleh Abimanyu/Angkawijaya sebagai penolakan pertunangan Abimanyu. Kemudian Abimanyu meninggalkan istananya untuk mengembara. Dalam pengembaraannya itu Abimanyu bertemu dengan saudaranya dari ibu lain. Pregiwa dan Pregiwati, anak Endang Sumarsih dengan Arjuna, mencari ayah mereka. Bersama-sama Abimanyu, Endang Pregiwadan Pregiwati ke Madukara. Pernikahan Siti Sundari dengan Lesmana Mandrakumara gagal. Karena siasat Kresna; ahirnya Siti Sendari menikah engan Abimanyu. Pregiwa kawin dengan Gatutkaca dari Pringandani, dan Pregiwati kawin dengan R. Samba dari Paranggaruda. Perkawinan Abimanyu dengan Siti Sendari masih diganggu oleh Dursasana, tetapi dapat diselesaikan oleh Werkudara.

Galeri Foto

SB100 0001r JPG

 

SB100 0107r JPG

 

SB100 0150r JPG

 

sebagai SERAT RINGGIT PURWA : Lampahan Abimanyu Rabi dalam cabang Naskah Kuno