SERAT PAKEM RINGGIT PURWA (2 Lampahan) kaliyan KRUCIL (1 Halaman)

 

Alamat

Jl. Pangurakan No.6, Gondomanan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55122

Lokasi simpan
Museum Sonobudoyo

-7.802715,110.363956

Pemilik/Pengelola
Museum Sonobudoyo

 

SK  38  265  Bhs Jawa  Aks Jawa  Prosa  Roll  42  no. 2

 

Teks lengkap 2 lakon siklus wayang purwa dan 1 lakon siklus wayang kruci, sbb : Lampahan Lahiripun Sekutrem (h, 1-60); Lampahan Janaka Sewu (h. 1-47); Lampahan Bedhaipun pengging, dumadosipun aksara Arab utawi jawi (h.1-51)

Galeri Foto

SK27 0005r JPG

 

SK27 0005r 2 JPG

 

SK27 0115v JPG

 

SK27 0115v 2 JPG

 

SK27 0139r JPG

 

SK27 0139r 2 JPG

 

sebagai SERAT PAKEM RINGGIT PURWA (2 Lampahan) kaliyan KRUCIL (1 Halaman) dalam cabang Naskah Kuno